Tollevikbergan 5, Alta, Norway

  • Bygningstype:
  • Boliger
Full skjerm Avslutt

Tollevikbergan 5 stod ferdig høsten 2015 og er første blokk i borettslaget Tollevika Terrasse ll.

Prosjektinformasjon

Prosjektstørrelse:
6,500 m2
Utvikler:
Polarlys Boligbyggelag / Tollevika Utbygging AS
Entreprenør:
Roald Johansen AS
Arkitekt:
Borealis Arkitekter
Levert, år:
2011
Ferdigstilt, år:
2015

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
[email protected]