Peikko Norge

Peikko Norge as har forsynt byggmarkedet i Norge med betongbyggartikler siden 1972. Vår forretningsidé er å betjene våre kunder som totalleverandør av konstruksjonsdetaljer og tekniske forbruksvarer til betongkonstruksjoner, samt tilby teknisk veiledning i riktig bruk av våre produkter. Peikko Norge as er et datterselskap til det finske moderselskapet Peikko Group.