FoU

Peikko har et sterkt fokus på FoU. Peikko har introdusert mange nye og innovative løsninger på byggemarkedet, som over tid har satt standarden for byggemetodikk. Et godt eksempel på en slik løsning er søyleforbindelse mellom søylesko og forankringsbolter. Peikko deltar aktivt i standardiseringsarbeid og store internasjonelle forskningsprosjekt. Selskapet samarbeider med ledende forskningsinstitutter.

Forskning

Peikko leder mer avansert forskning enn standarder og produktgodkjenninger krever, for å få spesifikk kunnskap om egenskapene til forbindelsene. Målet er å skape en omfattende forståelse av hvordan forbindelsene og Peikkos løsninger fungerer sammen.

Konstruksjonenes kapasitet er analysert med ulike belasningstyper; statisk, termisk, dynamisk, seismisk og utmattelse. I tillegg til konstruksjonens kapasitet blir også forskjellige egenskaper analysert; deformasjoner, duktilitet, energisløsing, herding og varmeutvidelse.

Produktutvikling

Peikkos produkter gjør kundenes byggeprosess raskere, enklere og mer pålitelig. Produktutvikling starter med kundens eller markedets behov. Vårt mål er å påvirke byggeprosessen, fra valget av tekniske løsninger gjennom byggeprosessen til bruk av bygningen gjennom hele dens livsløp.

Selv om Peikko arbeider over hele verden, så er det viktig for oss at våre produkter oppfyller alle lokale bestemmelser som passer sammen med lokale byggemetoder. På denne måten er våre produkter pålitelige å bruke gjennom hele deres livsløp.

 

Gratis designverktøy

Peikko utvikler ulike verktøy for konstruktører og ingeniører; tekniske veiledninger, programvare for design og forbindelser, komponenter for modellering og bygningsinformasjon.

Les mer om verktøy for konstruktører og ingeniører.