Samvirkebjelken DELTABEAM® for åpne rom – Oversikt

Den slanke dekkekonstruksjonen DELTABEAM® gjør det mulig å bygge åpne områder selv med krevende arkitektoniske fasadeformer. Samvirkefunksjonen mellom prefabrikkerte- og plasstøpte dekker og alle typer søyler, gjør byggeprosessen med DELTABEAM® raskere og mer effektiv.

Peikkos samvirkebjelke DELTABEAM® er en fleksibel løsning som alltid er skreddersydd til kundens behov. Den muliggjør slanke og lette konstruksjonsløsninger som sparer volum og kostnader. Samvirkefunksjonen mellom stål og betong tillater konstruksjoner med store åpne områder.

DELTABEAM® har utmerkete brannegenskaper uten ekstra brannbeskyttelse. Den slanke utformingen reduserer byggehøyden mellom etasjene, og unngår konflikt med VVS systemer.

DELTABEAM® kan innfestes på betong, stål, eller samvirkesøyler ved bruk av Peikkos innovative løsninger, slik som skjulte konsoller, forankringsbolter, eller festeplater.

DELTABEAM® fordeler

  • Lange spennvidder
  • Fleksibilitet for åpne områder
  • Ekstra romhøyde
  • Enkel og plassparende VVS installasjoner
  • Lavere oppvarmings- og kjølekostnader
  • Innebygd brannmotstand

Flere kvadratmeter per kubikkmeter

Å velge en slank dekkekonstruksjon i nytt prosjekt betyr fleksibilitet og flere etasjer i nytt bygg – du kan få en ekstra etasje!

Siden det vil være færre kubikkmeter per kvadratmeter, vil oppvarmings- og kjølekostnadene bli lavere og bygget mer bærekraftig – med mindre du bruker den ekstra plassen fra den slanke dekkekonstruksjonen for å få ekstra romhøyde dersom bruker ønsker det.

Utgravingsdybden er minimalisert når du bygger nedover.

Invester i åpne områder

Samvirkefunksjonen mellom stål og betong tillater at DELTABEAM® spenn mellom søyler kan være over 10 m. Siden DELTABEAM® er ofte brukt sammen med hulldekker, så kan spenn til bjelken være over 14 m. Samvirkebjelken DELTABEAM® og de lange spennviddene gir muligheter for rammesystemareal på opptil 12 x 16 m.

De lange spennviddene i begge retninger betyr at det trengs færre søyler. Et gulvplan med mindre søyler kan enkelt bli endret for å oppfylle leietakernes krav gjennom byggets levetid.

Hastighet og enkel rammemontering

Prefabrikkerte konstruksjoner reduserer byggetiden og forsinkelser forårsaket av dårlig vær. Med de lange spennviddene som DELTABEAM® har, reduserer man antall bjelker å montere.

Hver bjelke utformet i 3D-design, passer perfekt i konstruksjonen og til de foreløpige standarddetaljene. Sammen med BIM (Building Information Modeling), kan man avdekke konflikter i designprosessen for å unngå kostbare reparasjoner på byggeplassen. DELTABEAM® krever minimal eller ingen stempling. Et lite arbeidslag kan montere et fleretasjes bygg raskere enn noe annet system som finnes på markedet. En uke byggetid per etasje kan bli spart sammenlignet med tradisjonell byggemetodikk.

Innebygd brannmotstand

Innebygd brannmotstand gir ytterligere tids- og kostnadsbesparelser. Brannarmeringen i bjelken garanterer livslang brannsikkerhet. Flere fullskala branntester av samvirkebjelken DELTABEAM® har vist at bjelken er brannbeskyttet opptil 4 timer uten ytterligere brannbeskyttelse.

Branndimensjonering av samvirkebjelken DELTABEAM® er alltid inkludert i prosjekteringen av Peikko.

Arkitektonisk frihet

Noen ganger er det prosjektfordeler med å velge fasadeformer fremfor rette vinkler og linjer. Kanskje ser du etter det lille ekstra for å designe et karakteristisk bygg og et mer lønnsomt prosjekt med utkraginger og buer?

Med en spesialtilpasset og innebygd forskaling kommer du til å ha mer arkitektonisk frihet, i tillegg opprettholder du effektiviteten til den slanke dekkekonstruksjonen DELTABEAM® samvirkebjelken.

Ikke synlige bjelker og rammesystemareal opptil 12x16 m åpner opp for ubegrensete muligheter for interiør og ingen begrensninger til områdets funksjonalitet.

Bærekraftighet

Å forbedre byggevirksomheten kan ha stor påvirkning globalt, fordi bygninger representerer omtrentlig 40% av verdens energiforbruk.

En av de mest betydningsfulle påvirkninger DELTABEAM® har, er hvordan den bidrar til å gjøre bygninger mer bærekraftig ved å gjøre etasjene slankere. Bygg med slanke dekkekonstruksjoner krever mindre kledning for samme anvendelige interiørvolum, som igjen reduserer energiforbruk for oppvarming og avkjøling. All plassen som er spart mellom etasjene reduserer mengden av vertikale konstruksjoner som for eksempel kledning, søyler, vegger, heiser og trapperom, rør, kanaler, etc. VVS design og installasjon er enkelt å utføre.

Samvirkebjelken DELTABEAM® reduserer avfall på grunn av optimaliserte prefabrikkerte konstruksjoner. Bjelkene og søylene bruker kun eksakt mengde materiale som er nødvendig for å bære dekker, mens hulldekkene reduserer behovet for forskaling på byggeplassen. I tillegg så reduserer kanalene i hulldekkene betongmengden som trengs for dekkene. Denne betongreduksjonen fører til at vekten av dekkeelementene blir mindre, hele bygget blir lettere på dekkene, som kan føre til reduksjon av fundamentene.

DELTABEAM® innfestingsdetaljer

Siden DELTABEAM® er konstruert for bruk som en bærende konstruksjon med alle dekke- og søyletyper, kan vi anbefale flere innfestingsdetaljer og metoder for å oppfylle dine krav.

Opplegg DELTABEAM® til betongsøyler

1. En skjult PCs® konsoll støpes inn i betongsøylen. DELTABEAM® er plassert på toppen av PCs® konsollens bæreklakk, muliggjør rette støpeformer, god justerbarhet på byggeplassen og høye kapasiteter.

2. Forankringsbolter brukes til å koble til DELTABEAM® på toppen av betongsøyler.

3. WELDA® festeplatene er innfestet på toppen av søylene eller veggene, hvor DELTABEAM® blir sveist til platene.

Opplegg DELTABEAM® til stålkonstruksjoner

1. Konsollforbindelse

2. Bolteforbindelse på søyletopp

3. Bolteforbindelse på siden til søylen

4. Sveiseforbindelse

Supplerende produkter

Samvirkesøyler er lagd av hul stålprofil med armering på innsiden. Søylen er fylt med betong på byggeplassen.

Supplerende stålkonstruksjoner som fagverk, stag og andre ulike typer bjelker og søyler er nødvendig for tekniske rom osv.

Innebygd sidesteng gjør det mulig å lage rette og spesialtilpassete baljeløsninger.

WELDA® festeplater er brukt for å legge til sveisbare flater i betongkonstruksjoner.

PETRA® utvekslingsbjelke for hulldekker brukes for bæring av kappede hulldekkeelementer ved åpninger i dekket.

Festepunkter for rekkverk kan legges til på DELTABEAM® for å spare tid og arbeid ved montering av rekkverk.

Kontakt oss

Marte Liadal

Marte Liadal

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
[email protected]

Kari Juhani Ehoniemi

Kari Juhani Ehoniemi

Senior konsulent

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 87
Mob. +47 959 92 155
[email protected]

Siv.ing.

Stefanie Danielsen

Stefanie Danielsen

Avdelingsleder

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 95
[email protected]

Dipl.ing. (FH)

Morten Evensen

Morten Evensen

Prosjektingeniør

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 86
Mob. +47 926 27 498
[email protected]

Siv.ing.

Peter Frano

Peter Frano

Prosjektingeniør

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 87
[email protected]

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
[email protected]

Roy Stenseth

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
[email protected]