Storheia vindpark, Åfjord, Fosen, Norway

  • Bygningstype:
  • Energikonstruksjon
Full skjerm Avslutt

Peikko Norge AS har levert Rock Anchor Foundation Technology til Storheia vindpark, som er lokalisert i Åfjord Kommune på Fosen i Trøndelag.

Peikko var til 80 vindturbiner ansvarlig for de strukturelle beregninger knyttet til design av fundamenter, samt leveransen av stålkomponenter som FATBAR fjellforankringsbolter, rock adapter-plate med tårnbolter, integrert fjellboringsmal- og montasjesystem, samt spesialtilpasset armeringsteknologi.

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen av vindparken på vegne av Fosen Vind DA, et joint venture-selskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Storheia vindpark er en del av Fosen Vind utbyggingen, som når det er ferdig, vil være Europas største landbaserte vindkraftanlegg, bestående av seks vindparker med en samlet installert effekt på 1000 MW.

Hovedentreprenør Veidekke ASA har fått oppdraget med å bygge vindparkens infrastruktur, de vil også utføre stålmontasje og betongarbeider i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations. Vestas leverer 80 stk V117-3.6MW turbiner, tårnhøyden er på 87 meter. Vindparken er planlagt å være operativ i løpet av 2019.

Les mer down-arrow.png

Peikko har stor faglig kompetanse i sin organisasjon, noe vi som entreprenør har god nytte av under design og produksjon av turbinfundamenter. På så store prosjekter som Storheia vindpark er leveringstrygghet av stor betydning for oss, noe vi mener Peikko gir oss.

Wegar Rennemo, prosjektleder for Veidekke ASA

Prosjektinformasjon

Utvikler:
Fosen Vind DA
Entreprenør:
Veidekke ASA
RIB:
Peikko is also responsible for the structural calculations associated to the design of the rock foundations
Levert, år:
2018
Ferdigstilt, år:
2019
Antall turbiner:
80
Turbinprodusent:
Vestas
Turbinstørrelse, MW:
V117-3.6MW
Tårnhøyde, m:
87

Kontakt oss