Mandal Videregående Skole, Mandal, Norway

  • Bygningstype:
  • Utdanning & kultur
Full skjerm Avslutt

Nye Mandal Skole har fått en bygningsmasse med fokus på både energieffektivitet og læringsmiljø. BRGs totalentreprise består av både nybygg og renovering. Totalt er det fra januar 2013 til sommeren 2014 bygget 6.300 nye kvadratmetere og renovert rundt 1.900 kvadratmetere.

Prosjektinformasjon

Prosjektstørrelse:
6 300 m2
Utvikler:
Vest-Agder Fylkeskommune
Entreprenør:
BRG Entreprenør
Arkitekt:
Trollvegg Arkitektstudio
Levert, år:
2013
Ferdigstilt, år:
2014

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
[email protected]