Hitra 2 vindpark, Hitra, Fosen, Norway

  • Bygningstype:
  • Energikonstruksjon
Full skjerm Avslutt

Peikko Norge AS leverer Rock Anchor Foundation Technology til Hitra 2 vindpark, som er lokalisert på øya Hitra i Hitra Kommune ved Fosen i Trøndelag.

Peikko er til 26 vindturbiner ansvarlig for de strukturelle beregningene knyttet til design av fundamenter, samt leveransen av stålkomponenter som omfattet FATBAR fjellforankringsbolter, rock adapter-plate med tårnbolter, borejigg- og montasjesystem, samt spesialtilpasset armeringsteknologi. Leveransene er planlagt i perioden april – august 2018.

Det er Statkraft som har gjennomført utbyggingen av vindparken på vegne av Fosen Vind DA, et joint venture-selskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Roan vindpark er en del av Fosen Vind utbyggingen, som når det er ferdig, vil være Europas største landbaserte vindkraftanlegg, bestående av seks vindparker med en samlet installert effekt på 1000 MW.

PEAB som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper, har blitt tildelt kontrakten på totalentreprisen for infrastrukturen i forbindelse med Hitra 2. Det er Peab Anlegg AS som skal utføre stålmontasje og betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Fundation. Vestas leverer 26stk V117-3.6MW turbiner, tårnhøyden er på 87 meter. Vindparken er planlagt å være operativt i siste halvdel av 2019.

Les mer down-arrow.png

Peab Anlegg AS er veldig fornøyd over å ha blitt enig med Peikko Norge AS, om levering av forankringssystem til vindturbinfundamentene til prosjektet Hitra 2 Vindpark. Vi valgte Peikko fordi de hadde det mest formålstjenlige tilbudet og vi ser frem mot et tett og godt samarbeid i prosjektet.

Øyvind Enger, Innkjøpsleder Avd. Nord, Peab Anlegg AS.

Prosjektinformasjon

Utvikler:
Fosen Vind DA
Entreprenør:
Peab Anlegg AS
RIB:
Peikko is also responsible for the structural calculations associated to the design of the rock foundations
Levert, år:
2018
Ferdigstilt, år:
2019
Antall turbiner:
26
Turbinprodusent:
Vestas
Turbinstørrelse, MW:
V117-3.6 MW
Tårnhøyde, m:
87

Kontakt oss