Eiganes Skole, Stavanger, Norway

  • Bygningstype:
  • Utdanning & kultur
Full skjerm Avslutt Street View

Nye Eiganes skole inneholder Eiganes skole (barneskole 1-10 klasse). ESA-senter (for barn med autisme-diagnoser) og et nærmiljøsenter. Nybygget blir knyttet sammen med eksisterende hovedbygning med en gangbro. I tillegg bevares eksisterende gymsal. Uteområdet endres og oppgraderes.

Prosjektinformasjon

Prosjektstørrelse:
7,055 m2
Utvikler:
Stavanger Eiendom
Entreprenør:
Kruse-Smith AS og Faber Bygg AS
Arkitekt:
Ola Roald AS
Levert, år:
2014
Ferdigstilt, år:
2016

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
[email protected]