WRA wiresløyfer

WRA løftesystemet er et system designet for løfting og håndtering av prefabrikkerte betongelementer, som vegger, bjelker, dekker og rør. Systemet er enkelt og raskt å bruke uten noen systemspesifikk løfteklokke. Det er også et løftesystem for spesielt tunge produkter.

WRA-løftesystem består av en WRA løftesløyfe som er forankret permanent i betongelementet. Når betongen har tilstrekkelig styrke og formen er fjernet, kan løftesløyfen i betongelementet hukes direkte på krankroker. Wiresløyfen kan kuttes eller dekkes i betong etter at løftingen av elementet er fullført.

WRA løftesystemet er CE-merket i henhold til (EU) Maskindirektivet (Direktiv) 2006/42/EC. WRA løftesystemet er tilgjengelig i standardstørrelser på opptil 25 tonn. Spesielle størrelser på opptil 99 tonn er tilgjengelig på forespørsel. Standard WRA løftesløyfer er bare tillatt for rett og vinklet trekk på opptil 45°, og de spesielt tunge størrelsene er for rett strekk på opptil 30°. Alle WRA løftesløyfer inkluderer et fargekodet merke med et individuelt serienummer.

WRA wiresløyfer

Dimensjoner

Målene h og w kan variere på grunn av wirens fleksibilitet. Alle WRA-anker er sinkbelagte.

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Kontakt oss

Roy Stenseth

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
[email protected]

Øystein Lie

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
[email protected]

Elisabeth Larsen Viker

Elisabeth Larsen Viker

Administration

Tel. +47 32 20 88 84
[email protected]