Utsparingsbokser for søylesko — Holdbar utsparingsboks

Utsparingsbokser for søylesko brukes sammen med HPKM® and PEC® for å oppnå riktig størrelse på utsparinger for forankringsbolter. De har også en løsning som fester søylesko godt til forskalingsflaten.

Utsparingsbokser er innfestingstilbehør som brukes til å lage utsparing for forankringsbolter i betongsøyler. Det finnes to hovedtyper:

  • CBOX brukes med søylesko festet i hjørnet av søylen
  • MBOX brukes med søylesko festet midt på søylen

Utsparingsboksene har fargekoder som korresponderer med tilhørende søylesko og bolter. De er økologiske, holdbare og kan gjenbrukes.

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
kjetil.johansen@peikko.com

Signe Mørk

Administrasjon

Tel. 32 20 88 84
signe.mork@peikko.com

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
roy.stenseth@peikko.com

Gunnar Moen

Wind, Sales Manager

Tel. 32 20 88 92
Mob. +47 974 19 888
gunnar.moen@peikko.com

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
oystein.lie@peikko.com

Marte Liadal Ødegaard

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
marte.liadal.odegaard@peikko.com

Daniel Klemetsen

Salgssjef / Sales Manager

DELTABEAM®

Mob. +47 9442 1814
daniel.klemetsen@peikko.com