Utsparingsbokser for søylesko — Holdbar utsparingsboks

Utsparingsbokser for søylesko brukes sammen med HPKM® and BOLDA® for å oppnå riktig størrelse på utsparinger for forankringsbolter. De har også en løsning som fester søylesko godt til forskalingsflaten.

Utsparingsbokser er innfestingstilbehør som brukes til å lage utsparing for forankringsbolter i betongsøyler. Det finnes to hovedtyper:

  • CBOX brukes med søylesko festet i hjørnet av søylen
  • MBOX brukes med søylesko festet midt på søylen

Utsparingsboksene har fargekoder som korresponderer med tilhørende søylesko og bolter. De er økologiske, holdbare og kan gjenbrukes.

Kontakt oss

Roy Stenseth

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
[email protected]

Øystein Lie

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
[email protected]

Elisabeth Larsen Viker

Elisabeth Larsen Viker

Administration

Tel. +47 32 20 88 84
[email protected]