PPL monteringsmaler — Nøyaktig plassering av forankringsbolter

PPL monteringsmaler for forankringsbolter er utviklet for å oppnå nøyaktig plassering av bolter i søylefundamenter eller søyletopp av betong. Maler brukes sammen med HPM® forankringsbolter, PPM® fundamentbolter eller COPRA® forankringskopling.

PPL monteringsmaler er en stålplate for nøyaktig plassering av bolter i forskalinger. Boltene posisjoneres nøyaktig og festes i forskalingen med malen. Forankringsboltene monteres i malen ved hjelp av medfølgende muttere og skiver. Monteringsmaler kan festes med spiker i grunnen ved hjelp av spikerutsparingene på sidene. Deretter posisjoneres malen til forskalingen ved hjelp av spesialdesignede innstillingsmerker, og til slutt justeres boltene og strammes til riktig nivå. PPL monteringsmaler er produsert etter gitte spesifikasjoner.

PPL monteringsmaler

Dimensjoner

PPL monteringsmaler produseres i henhold til oppgitte spesifikasjoner. Se produktinformasjonsbrosjyren.

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Kontakt oss

Roy Stenseth

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
[email protected]

Øystein Lie

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
[email protected]

Elisabeth Larsen Viker

Elisabeth Larsen Viker

Administration

Tel. +47 32 20 88 84
[email protected]