Forbindelsesbøyler

PPI og PDQ bøyler brukes til å binde sammen betongsjiktene i en sandwichvegg. Bøyler brukes sammen med PD forbindelsesarmering.

PPI og PDQ bøyler er enkeltbøyler som brukes sammen med PD forbindelsesarmering som forsterkning rundt løftepunkter og mot elementkant for å begrense deformasjoner vinkelrett på betongsjiktet, som for eksempel vridning.

Bøyler krever 50 mm forankringsdybde. Forankringsdybden sikres ved å montere bøylen gjennom isolasjonen opptil grensemarkeringen. Dekker isolasjonstykkelse fra 80 - 360 mm. Minste bøylelengde er 90 mm + isolasjonstykkelse.

Forbindelsesbøyler

Dimensjoner

T* = Anbefalt isolasjonstykkelse

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
kjetil.johansen@peikko.com

Signe Mørk

Administrasjon

Tel. 32 20 88 84
signe.mork@peikko.com

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
roy.stenseth@peikko.com

Gunnar Moen

Wind, Sales Manager

Tel. 32 20 88 92
Mob. +47 974 19 888
gunnar.moen@peikko.com

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
oystein.lie@peikko.com

Marte Liadal Ødegaard

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
marte.liadal.odegaard@peikko.com

Daniel Klemetsen

Salgssjef / Sales Manager

DELTABEAM®

Mob. +47 9442 1814
daniel.klemetsen@peikko.com