Landbaserte vindturbinfundamenter – Oversikt

Peikko er den ledende leverandøren av fundamentteknologi i de nordiske landene. 

Det å velge Peikkos løsninger bidrar til å sikre lønnsomheten for vindkraftprosjekter. Selv om det kan se ut som en mindre detalj under utviklingen av et vindkraftprosjekt i størrelsesorden 50-200 millioner EUR, vil treg fremdrift i dimensjonering, produksjon og montering av fundamenter drøye ut tiden unødvendig innen investeringen begynner å gi avkastning. Med dette i tankene, har Peikko skapt en helhetlig løsning som består av design, produksjon og installasjon av både gravitasjon og fjellforankringsfundamenter.

Fundamentdesign kan utføres på en dag

Et hovedhinder ved utvikling av store vindparker er tidsplanen. Typisk kan det gå 4 til 8 uker i designtid før det foreligger en fundamenttegning fra en konstruktør. Dersom det også er forskjellige typer grunnforhold innenfor vindparken, vil ytterligere flere uker gå tapt til å utføre tilleggsdesign.

Peikko har endret spillereglene. Vi kan utføre et preliminært design i løpet av en dag. Dette er den raskeste måten til å kunne kostnadsvurdere et fundament.

Rask produksjon av fundamentkomponenter

Med vår industrielle tilnærming blir dimensjoneringen av et vindturbinfundament sømløst integrert med produksjonen. Vi kan ha komponentene -  boltegruppe og armering – klart for levering i løpet av tre uker. Globale lager med standardkomponenter gir økt leveringsfleksibilitet.

Hurtig installasjon

Planlagte materialleveranser forenkler planleggingen og ressursallokering på byggeplass. Leveringen inluderer trinn-for-trinn-instruksjoner for montering.

Boltegruppe kan installeres i løpet av en dag, mens et komplett gravitasjonsfundamentet fullføres innenfor en uke. Bygging av Peikko fjellforankringsfundament tar to uker, fordelt over en lengre tidsperiode arbeides det sekvensielt på flere fundamenter.

Våre eksperter har mulighet for å tilby rådgivning på byggeplass.

Våre vindparkprosjekter

Vi har gjennomført en rekke landbaserte vindparkprosjekter, for både fjellforankrings- og gravitasjonsfundamenter.

Sjekk ut våre referanser for vindturbindfundamenter

Vindturbindfundamenter på heterogene masser

Ansees varierte grunnforhold som en større kostnadsfaktor når du betrakter et område til en stor vindpark?

Vindpark på varierende grunnmasser

Noen ganger vil alle andre faktorer som– vindforhold, grunneiere, samt omkringliggende lokalsamfunn—­ være i din favør for vindturbinprosjektet, men variasjon i grunnforholdene gjør din besluttningsprosess mer kompleks.

Hvis det gjøres på tradisjonelt vis, vil konstruktøren dimensjonere et ordinært gravistasjonsfundament med basis i den dominerende massetype i området. Siden konvensjonelt designarbeide er tidkrevende og kostbart, må du forsikre deg om at hver turbinlokasjon har grunnforhold tilpasset til fundamentdesignet. I praksis betyr det utskiftning av masser i byggegrop når disse avviker fra den gitte dominerende massetype.

Med Peikkos hurtige designprosess, kan fundamentet dimensjoneres for den stedlige massetype i byggegrop, og man ungår en kostnads- og tidkrevende masseutskiftning.

Vindpark på fjell

Finnes det noen bedre måte enn å sprenge og grave bort store mengder sprengstein, og deretter tilføre en forutsatt massetype i byggegropen for å kunne bygge fundamentet til vindturbinen?

Det er fjellområder med utmerkede vindforhold for turbiner – for det meste langs norskekysten. Dog, blir alltid ordinære fundameter dimensjonert for en bestemt massetype. Ved å basere seg på et slikt design må det sprenges og fraktes bort store mengder med sprengstein. Deretter opparbeides byggegropen med den massetype som fundamentet er dimensjonert for. Hele denne prosessen resulterer i unødvendig kostnader og tidstap.

Sats istedenfor på et fjellforankringsfundament fra Peikko. Ikke behov for fjellsprengning. Ikke behov for masseutskiftning.

Velg ditt leveringsomfang

Peikko leverer alltid:

  • Fundament design
  • Hovedkomponenter til fundamenter
  • Eksperthjelp på byggeplassen
  • Verdensomspennende forsyningskjede

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
[email protected]

Roy Stenseth

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
[email protected]

Øystein Lie

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
[email protected]

Marte Liadal

Marte Liadal

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
[email protected]