Samvirkebjelken DELTABEAM® for åpne rom – Prosjekteringsprosess og verktøy

Samvirkebjelken DELTABEAM® inkluderer all prosjektering av Peikko.

Enkel metode for designing

Samvirkebjelken DELTABEAM® inkluderer all prosjektering av Peikko – beregninger, produksjonstegninger av bjelkene og forslag til innfestingsdetaljer – som kunden skal godkjenne. Vår tekniske støtte i over 30 land er alltid tilgjengelig for å hjelpe deg til å finne riktig løsning for ditt prosjekt.

DELTABEAM® prosjektering:

Tilbudsfase

1 2 3 4
Kunde & Peikko

Foreløpig dimensjonering

Optimalisering av bjelkelengder og profiler ved å bruke Peikkos verktøy eller ved å kontakte teknisk støtte

Kunde & Peikko

Forespørsel om tilbud

Inneholder basisinformasjon til prosjektet

Kunde & Peikko

Tilbud

Inkluderer forhåndsdimensjonering av bjelkene

Kunde & Peikko

Bestilling

Utførelsesfase

1 2 3 4
Kunde & Peikko

Forhåndsinformasjon

Inkluderer endelige plantegninger

Kunde & Peikko

Produksjonsunderlag DELTABEAM®

Inkluderer sluttdimensjonering og modellering, dwg tegninger og produksjonstegninger

Kunde & Peikko

Godkjent produksjonsunderlag DELTABEAM®

Kunde & Peikko

Produksjon og leveranse

Designverktøy

Peikko tilbyr programvare og komponenter for å gjøre designing raskere og enklere. Optimaliser konstruksjonene ved å bruke Peikkos testede, godkjente produkter og effektive designverktøy. Alle nedlastinger er gratis.

Peikko Toolbox for Revit og AutoCAD

Peikko Toolbox inkluderer Revit og AutoCAD 2D blokker for mange Peikko produkter. Peikko Toolbox støtter Autodesk Revit, AutoCAD og AutoCAD LT versjonene 2016, 2017 og 2018.  Det inkluderer produktinformasjon og automatisk varsel til brukere når oppdateringer er tilgjengelige.

Tekla Stuctures

Peikko tilbyr gratis plugins for å sette inn Peikko produkter og forbindelser i Tekla modellen. Du kan lage rapporter om Peikko produkter ved å ta i bruk rapportmalen. Plugins inkluderer lenker til produktinformasjon og videoer som viser hvordan produktene er brukt.

DeltabeamTool

DeltabeamTool er et program for fullversjonen av AutoCAD for å tegne DELTABEAM® for generelle plan og snitt. Bruker kan velge bjelkeprofil og visning, start og slutt. Programmet har verktøy for å endre på endeplatene og plassering av sidehullene. Bjelkenummerering av hver DELTABEAM® skjer automatisk i DeltabeamTool. Bruker kan legge til bjelkeplan til layout eller eksportere den til Excel. Tegningene til hver DELTABEAM® kan bli lagd slik layout er.

Kontakt oss

Marte Liadal

Marte Liadal

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
[email protected]

Kari Juhani Ehoniemi

Kari Juhani Ehoniemi

Senior konsulent

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 87
Mob. +47 959 92 155
[email protected]

Siv.ing.

Stefanie Danielsen

Stefanie Danielsen

Avdelingsleder

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 95
[email protected]

Dipl.ing. (FH)

Morten Evensen

Morten Evensen

Prosjektingeniør

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 86
Mob. +47 926 27 498
[email protected]

Siv.ing.

Peter Frano

Peter Frano

Prosjektingeniør

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 87
[email protected]

Kjetil Johansen

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
[email protected]

Roy Stenseth

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
[email protected]