Samvirkebjelken DELTABEAM® for åpne rom

DELTABEAM® er levert på byggeplassen ifølge avtalt leveringsplan. Hva må vi ta hensyn til i forbindelse med lagring, løft og håndtering av bjelker?

Lagring

Bjelkene er merket med ID-nummer i henhold til mottatte tegninger. Påse at underlaget er jevnt og egnet for vektbelastningen ved stabling av DELTABEAM®. Undersiden av DELTABEAM® er behandlet med korrosjonshemmende grunnprimer, bruk trelekter mellom lagene under bjelkene for å beskytte overflatebehandlingen. Trelektene bør være uten fett eller andre stoffer som kan skade overflatebehandlingen. For lengre lagring må bjelkene være tildekket.

Løft og håndtering

DELTABEAM® kan løftes og flyttes på ved hjelp av vanlig utstyr som kraner og gaffeltrucker. Vekten til hver DELTABEAM® er vist på produktmerkelappen og på produksjonstegningen. Alle bjelkene er CE merket i EU.

DELTABEAM® løftes vanligvis ved bruk av de symmetrisk plasserte løftehullene i toppen av bjelken. Merk maksimum tillatt løftevinkel for kjettingskrevet.

I noen tilfeller hvor det ikke er noen løftehull, kan DELTABEAM® løftes med kjetting gjennom steghull i bjelken. I noen tilfeller trengs en tredje kjetting for å balansere bjelken. Eksempel: DELTABEAM® med påmontert sidesteng løftes ved bruk av løftehullene pluss en tredje kjetting festet til sidestenget.

Montering av DELTABEAM®

DELTABEAM® er montert ifølge prosjektets montasjeplan, monteringsinstruks og innfestingsdetaljer.

Prosjektets montasjeplan må følges til enhver tid. Hver DELTABEAM® er merket med ID-nummer på topplaten. Bjelkene installeres slik at identifikasjonskoden leses i samme retning som tilsvarende merking på plantegningen.

Vekten av DELTABEAM® er ikke tilstrekkelig for stabilisering av rammen for montasje av dekkeelementene. Innfesting av DELTABEAM® må derfor utføres før stempling og montering av dekkeelementene. Dette hindrer bjelkene fra å bevege seg.

Minimal eller ingen stempling er ikke nødvendig dersom innfestingsdetaljer sammen med bærende konstruksjon er dimensjonert for å overføre lastene fra DELTABEAM® til bærende konstruksjon.

Montering av dekkeelementer

DELTABEAM® forbindelsene og stempling må være sikkert festet, installert, strammet og sveist før dekkeelementene monteres. Dekkeelementene legges ut vekselsvis på hver side av bjelkene for å redusere rotasjon av bjelken. Etter at dekket er montert, utføres forskaling, endeavslutninger og dekkearmering.

Dekkeelementer legges direkte på oppleggsflensen, og en overhøyde på DELTABEAM® sørger for at DELTABEAM® er på riktig nivå etter montering av dekke. Tverrarmeringen skal alltid monteres gjennom steghullene i DELTABEAM® eller gjennom tilleggshull.

Utstøping av DELTABEAM®

DELTABEAM® utstøpes sammen med dekkestøp ved plasstøpte- og plattendekker eller samtidig med utstøping av fuger i hulldekker. DELTABEAM® skal fylles med betong i en støpeoperasjon for å sikre ytelse og egenskapene som samvirkebjelke.

Kontakt oss

Daniel Klemetsen

Salgssjef / Sales Manager

DELTABEAM®

Mob. +47 9442 1814
daniel.klemetsen@peikko.com

Marte Liadal Ødegaard

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
marte.liadal.odegaard@peikko.com

Kari Juhani Ehoniemi

Senior konsulent

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 87
Mob. +47 959 92 155
kari.ehoniemi@peikko.com

Siv.ing.

Stefanie Danielsen

Avdelingsleder

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 95
stefanie.danielsen@peikko.com

Dipl.ing. (FH)

Morten Evensen

Prosjektingeniør

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 86
Mob. +47 926 27 498
morten.evensen@peikko.com

Siv.ing.

Peter Frano

Prosjektingeniør

Teknisk avdeling

Tel. 32 20 88 87
peter.frano@peikko.com

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
kjetil.johansen@peikko.com

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
roy.stenseth@peikko.com