Peikko leverer rock foundations til Tindafjellet vindkraftverk

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en ordre på rock anchor foundation technology til Tindafjellet Vindkraftverk i Rogaland. Peikko leverer til 3 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som blant annet omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter, øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt i løpet av September 2017.

Prosjektet er utviklet av ASKO Fornybar AS. Hovedentreprenør for prosjektet er Risa AS, deres underentreprenør Espeland AS vil stå for byggingen av Peikko Rock Anchor Fundation. SWECO Norge AS har utført 3.parts kontroll og godkjent vårt fundamentdesign. Vestas leverer 3 stk V117-3.3MW turbiner, tårnhøyden er på 92 meter. Vindkraftverket er planlagt å settes i drift medio februar 2018.

"Rask respons og kort leveringstid er gode grunner til at vi valgte fjellfundamenter i fra Peikko. Det å ha en kort linje mellom et eget dedikert Peikko design team for prosjektering av fundamenter, fabrikk og produksjon, samt enkel og effektiv leveringsrute fra Finland til Norge er essensielt på et prosjekt med kort byggetid" sier Johannes Lundal, Prosjektutvikler i Risa AS.

"Peikkos løsning for fjellforankringsfundamenter er alltid skreddersydd etter kundens ønske og prosjektbehov. Vi var i stand til å møte kundens stramme tidsplaner og høye kvalitetskrav, dermed sikret vi oss dette viktige prosjektet" sier Topi Paananen, CEO of Peikko Group Corporation

 

Mer informasjon:

Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation,
Mobile: +358 50 384 3001, email: [email protected]

Kjetil Johansen, daglig leder, Peikko Norge AS,
Mobile +47 951 91 311, email: [email protected]

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en effektivere designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av et integrert montasjesystem, -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen.

Peikko Group in brief: Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land i Asia-Pasific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 9 land. Peikko’s omsetning i 2015 var 173 milloner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1400 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no