Peikko leverer rock foundations til Sørfjord vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har mottatt en betydelig ordre fra Sørfjord Vindpark AS for leveranse av rock anchor foundation technology, til vindparken som er under bygging ved Kjøpsvik i Nordland. Sørfjord Vindpark AS er heleid av Fortum, som er ledende innen ren energi og tilbyr sine kunder elektrisitet, varme og kjøling, samt andre ressurseffektiviserende energiløsninger.

Peikko skal levere alle stålkomponenter til de 23 vindturbinfundamentene i Sørfjord vindpark. Leveransene innbefatter FATBAR fjellforankringsbolter, rock adapter-plate med tårnbolter, integrert fjellboringsmal -og montasjesystem, samt øvrige stålkomponenter. Peikko er også ansvarlig for det strukturelle fundamentdesign. Leveransene er planlagt i perioden Juli – oktober 2018. Vindkraftverket vil være operativt i siste halvdel av 2019.

Siemens-Gamesa leverer 23stk SWT130-4.2MW turbiner, tårnhøyden er på 80 meter. Målselv Maskin & Transport AS som er Troms største maskinentreprenør, har blitt tildelt anleggskontrakten for grunnarbeider i forbindelse med infrastruktur i vindparken. VISINOR AS en spesialist innen fjellsikring og betongrehabilitering på steder med krevende adkomst, vil utføre stålmontasje og betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikkos fjellforankrede vindturbinfundamenter.

"Sørfjord Vindpark AS har valgt Peikko som leverandør av fundamenter, da de tilbyr et kostnadseffektivt gjennomprøvd konsept for vindmølle fundamenter“ sier Torkjell Lund som er prosjektleder for Sørfjord Vindpark AS.

"Peikkos løsning for fjellforankringsfundamenter er alltid skreddersydd etter kundens ønske og prosjektbehov. Vi har omfattende erfaring med krevende landbaserte vindkraftprosjekter, med både gravitasjons og fjellforankrede fundamenter. Peikko tilbyr en komplett løsning inkludert design og levering av fundamentkomponenter, som gir viktige besparelser for prosjektet, og dermed påskynder byggeprosessen" uttrykker Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.

 

Mer informasjon:
Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobile: +358 50 384 3001, email: [email protected] 

Kjetil Johansen, Daglig leder, Peikko Norge AS, Mobile: +47 951 91 311, email: [email protected]  

 

Distrubisjon:
Main media, Peikko websites

Peikkos onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger for betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en mer effektiv designprosess med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av et integrert montasjesystem, -og optimaliserte forankringskomponenter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen.

Peikko Group in brief:
Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land i Asia-Pacific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 7 land. Peikkos omsetning i 2017 var 188 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1700 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no