Peikko leverer rock foundations til Marker vindpark i Indre Østfold

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har fått bestilling på rock anchor foundation technology til Marker Vindpark, som etableres nær svenskegrensen øst for slusebyen Ørje. Peikko leverer til 15 vindturbiner et komplett fundamentdesign, og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FATBAR fjellforankringsbolter, integrert fjellboringsjigg- og montasjesystem, samt øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt i perioden mellom april og august 2018. Vindparken vil være operativt innen utgangen av 2018.

Det er Scanergy som har sørget for utviklingen av vindparken, men selve utbyggingen skjer i samarbeid med investoren BKW Energie AG. Prosjektstyring under byggefase håndteres av Proxima Scandinavia AS, et joint venture-selskap etablert mellom BKW Energie AG og Captiva Capital Partner AS, en investeringsforvalter innen vindkraft, vannkraft og eiendom i Norge og Sverige.

Bergquist Maskin og Transport AS er tildelt anleggskontrakten for vindparken, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier, hardstands for kraner, samt vindturbinfundamenter. Med seg har de Askim Entreprenør AS til å utføre stålmontasjen og betongarbeidene, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations. Vestas leverer 15stk V136-3.6MW turbiner, tårnhøyden er på 142 meter.

"Peikkos bergforankrede fundamenter reduserer behovet for betong med mer enn 90%. Tradisjonelle gravitasjonsfundamenter til disse vindturbinene vil kreve omkring 600 m³ med betong, nå klarer vi oss med i underkant av 50 m³, det er bra for miljøet. Det har vært avgjørende at Peikkos løsninger er både kostnadseffektive og miljøvennlige“, sier byggeleder Sebastian Prause, fra Scanergy.

“Med vår fleksibilitet og løpende prosjektsupport, kombinert med våre profesjonelle løsninger, har dette sikret oss flere viktige vindkraftprosjekter i de Nordiske landene. Vårt mål er å være en pålitelig partner ved alle faser i et vindkraftprosjekt, fra det strukturelle fundamentdesign til installasjonen ute på prosjektet “, uttrykker Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.

 

Mer informasjon:

Kim Salvén, Vice President, Sales & Marketing, Peikko Group Corporation,

Mobile: +358 40 753 4595, email: [email protected]

 Kjetil Johansen, daglig leder, Peikko Norge AS,

Mobile +47 951 91 311, email: [email protected]

 

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en effektivere designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av integrert montasjesystem -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen.

Peikko Group in brief:

Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land, Asia-Pacific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 7 land. Peikko’s omsetning i 2016 var 173 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1600 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no