Peikko leverer rock foundations til Hitra 2 vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Hitra 2 vindpark i Trøndelag. Peikko leverer til 26 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som innbefatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter, integrert fjellboringsmal- og montasjesystem, samt øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt i perioden april – august 2018. Vindkraftverket vil være operativt i siste halvdel av 2019.

Hitra 2 vindpark er en del av Fosen Vind, som bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg, bestående av seks vindparker med en samlet effekt på 1000 MW. Peikko er fra før involvert i Fosen Vind prosjektet med leveranser av 71 fjellforankringsfundamenter til Roan vindpark, og 80 fundamenter til Storheia vindpark.

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen av vindparken på vegne av Fosen Vind DA, et joint venture-selskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW Energie AG. PEAB som er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper, har blitt tildelt kontrakten på totalentreprisen for infrastrukturen i forbindelse med Hitra 2. Det er Peab Anlegg AS som står for selve utførelsen som også omfatter byggingen av Peikko Rock Anchor Fundation. Vestas leverer 26stk V117-3.6MW turbiner, tårnhøyden er på 87 meter.

"Peab Anlegg AS er veldig fornøyd over å ha blitt enig med Peikko Norge AS, om levering av forankringssystem til vindturbinfundamentene til prosjektet Hitra 2 Vindpark. Vi valgte Peikko fordi de hadde det mest formålstjenlige tilbudet og vi ser frem mot et tett og godt samarbeid i prosjektet" sier Øyvind Enger, Innkjøpsleder Avd. Nord, Peab Anlegg AS.

“Fosen Vind er et bemerkelsesverdig prosjekt, Peikko er stolt av å kunne være en del av dette med vår fundamentløsning. Vi har en betydelig referanseliste for landbaserte vindkraftprosjekter, av både fjellforankrings- og gravitasjonsfundamenter. Peikko tilbyr en komplet løsning inklusive design- og levering av stålkomponenter til fundamentene, som gir viktige besparelser for prosjektet og dermed påskynder byggeprosessen“ uttrykker Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation

 

Mer informasjon:

Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobile: +358 50 384 3001, email: [email protected]

Kjetil Johansen, daglig leder, Peikko Norge AS, Mobile +47 951 91 311, email: [email protected]

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en mer effektiv designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av et integrert montasjesystem, -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen. 

Peikko Group in brief:

Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land i Asia-Pasific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 7 land. Peikko’s omsetning i 2016 var 173 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1500 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no