Peikko leverer rock foundations til Guleslettene vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har mottatt en betydelig ordre på Rock Anchor Foundation Technology til Guleslettene Vindpark, i Bremanger og Flora Kommuner. Peikko leverer til 47 vindturbiner, et komplett fundamentdesign og stålkomponenter som omfatter FATBAR fjellforankringsbolter, rock-adapterplate med tårnbolter, integrert fjellboringsjigg -og montasjesystem, samt spesialtilpasset armeringsteknologi. Leveranser planlagt i perioden mars - november 2019. Vindparken er planlagt å være operativ i slutten av 2020. 

Det er Zephyr som har utviklet prosjektet og vil sørge for prosjektgjennomføringen, på vegne av investoren BlackRock som er verdens største kapitalforvaltningsselskap. Vestas leverer 47stk V136-4.2MW turbiner, hvor tårnets høyde er på 90 meter. Stangeland Maskin har fått oppdraget med å bygge vindparkens infrastruktur, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier, etablere hardstands for kraner og grunnarbeid til fundamenter. Videre har NCC Infrastructure Civil West inngått avtale med Stangeland Maskin for byggingen av vindturbinfundamentene. Det er NCC i Florø som vil utføre den tekniske monteringen av stålkomponenter samt tilhørende betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikko’s Rock Anchor Foundation. Energiproduksjonen de neste 15 årene er solgt til Alcoa Norway ANS, som ønsker å utvikle en mer bærekraftig aluminiumindustri ved å nyttiggjøre den fornybare energien ved deres norske smelteverk. 

“Vi i Peikko er stolte av å fortsatt være en pålitelig leverandør til de bemerkelsesverdige vindkraftprosjektene i Norge. Våre løsninger er både pålitelige og tidsbesparende, det gir også våre kunder betydelige kostnadsbesparelser i form av redusert materialforbruk. Det å være en del av den grønne energiproduksjonen, støtter vårt mål, til en mer bærekraftig måte for hvordan både designe og byggeˮ. sier Topi Paananen, CEO of Peikko Group Corporation.

 

Mer informasjon:

 Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation
mobile: +358 50 384 3001, email: [email protected]    

Kjetil Johansen, Managing Director, Peikko Norge AS
Mobile: +47 951 91 311, email: [email protected]   

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en –mer effektiv designprosess med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av integrert montasjesystem -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen. 

Peikko Group in brief:

Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land, Asia-Pacific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 7 land. Peikko’s omsetning i 2017 var 188 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1800 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no