Peikko leverer rock foundations til Frøya vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Frøya Vindpark, i Trøndelag. Peikko leverer til 14 vindturbiner, et komplett fundamentdesign og stålkomponentene som FATBAR fjellforankringsbolter, rock adapter-plate med tårnbolter, integrert fjellboringsjigg -og montasjesystem, samt spesialtilpasset armeringsteknologi. Leveranser planlagt i perioden august - oktober 2019. Vindparken vil være operativt i slutten av 2020. 

Vindparkens videre utvikling, bygging og fremtidig drift vil skje i regi av TrønderEnergi Vind, et felles operatørselskap opprettet av TrønderEnergi og deres samarbeidspartner Stadtwerke München (SWM), en av de største energi- og infrastrukturselskapene i Tyskland, og eies av München kommune. Vestas leverer 14stk V136-4.2MW turbiner, hvor tårnets høyde er på 112 meter. 

Søbstad AS er blitt tildelt kontrakten på totalentreprisen for å bygge vindparkens infrastruktur, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier, etablere oppstillingsplasser for kraner, oppføring av trafo- og servicebygg. Samt også utføre den tekniske monteringen av stålkomponenter og betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Foundation. 

“Vi i Peikko er stolte av å fortsatt være en pålitelig leverandør til de bemerkelsesverdige vindkraftprosjektene i Norge. Våre løsninger er både pålitelige og tidsbesparende, det gir også våre kunder betydelige kostnadsbesparelser i form av redusert materialforbruk. Det å være en del av den grønne energiproduksjonen, støtter vårt mål, til en mer bærekraftig måte for hvordan både designe og bygge" sier Topi Paananen, CEO- Peikko Group Corporation.

 
Ytterligare information:
Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobil: +358 50 384 3001, email: [email protected]

Kjetil Johansen, Managing Director, Peikko Norge AS, Mobil: +47 951 91 311, email: [email protected]   

Distribution:
Main media, Peikko websites

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en mer effektiv designprosess med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av integrert montasjesystem -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen. 

Peikko Group in brief: Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i 34 land, Europa, Midtøsten, Nord-Amerika og Asia-Pacific, med produksjonsenheter i 8 land. Peikko’s omsetning i 2018 var 225 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1800 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no.