Peikko leverer rock foundations til Bjerkreim vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS, har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Bjerkreim Vindpark, lokalisert i Hå og Bjerkreim kommuner i Rogaland. Peikko leverer til 70 vindturbiner et komplett fundamentdesign, og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FATBAR fjellforankringsbolter, integrert fjellboringsjigg- og montasjesystem, samt øvrige stålkomponenter. Leveranser pågår og er planlagt til å fortsette ut 2018. Vindparken vil være i løpet av siste halvdel i 2019.

Norsk Vind Energi AS har utviklet prosjektet, som også vil sørge for bygge- og prosjektledelsen i samarbeid med investoren Luxcara GmbH, en av Europas ledende kapitalforvaltere for investeringer i fornybar energi. Siemens Gamesa leverer 70stk SWT130-4.2MW turbiner, tårnhøyden er på 125 meter. Stangeland Maskin AS har fått oppdraget med å bygge vindparkens infrastruktur, som blant annet omfatter adkomst- og interne veier, hardstands for kraner, samt vindturbinfundamenter. Med seg har de Backe Rogaland AS til å utføre stålmontasje og betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations.

"Stangeland har opparbeidet seg omfattende kunnskap og erfaring med vindkraftprosjekter, og er særdeles fornøyde med å også få være med på Bjerkreim Vindpark. Vi har valgt Peikko som leverandør/prosjekterende for fundamentering med Rock Anchor Foundations. Årsaken til at Peikko får fornyet tillit er at vi i tidligere prosjekter har sett hvilken kvalitet som leveres, og ikke minst den kunnskap og oppfølging de gjør for prosjektet i gjennomføringsfasen. Det er svært tilfredsstillende at denne kompetansen sammen med Peikko som leverandør gir oss nye oppdrag“, sier Tore Voster, Markedssjef, Stangeland Maskin AS.

“Fornybare energikilder spiller en nøkkelrolle for å dekke fremtidige energibehov. Vi er veldig glade for å delta i denne utviklingen og har nå også blitt valgt som leverandør til Bjerkreim Vindpark. Ved bruk av Peikko’s egendesignede fundamentløsning, samt en tilpasset produksjon av stålkomponenter gir det garantier for rettidig levering til prosjektet. I tillegg, vil besparelser av stål og betong effektivt bidra til optimalisert installasjonstid og transportbehov", uttrykker Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.

Mer informasjon:

Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobile: +358 50 384 3001, email: mailto:[email protected]

Kjetil Johansen, Managing Director, Peikko Norge AS, Mobile: +47 951 91 311, email: mailto:[email protected]

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en effektivere designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av integrert montasjesystem -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen.

Peikko Group in brief:

Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land, Asia-Pacific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 7 land. Peikko’s omsetning i 2017 var 188 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1800 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no