Peikko leverer gravitasjonsfundamenter til Markbydgen vindpark i Nord-Sverige

Peikko Group´s Svenske datterselskap, Peikko Sverige AB har fått tilliten til å levere gravitasjonsfundamenter til  Markbygden ETT-prosjektet, vindparken er lokalisert vest for svenske Piteå. Peikko leverer komplett armeringspakke som blant annet inneholder MODIX® -et spesial armeringskoplingsystem, PSB® - en spesialtype skjærarmering, til de første16 fundamenter. Peikko er også ansvarlig for å utføre teknisk design av vindturbinfundamentene. Leveransene er planlagt å til å være i slutten av 2017, og den første delen av vindparken planlegges å settes i drift i løpet av høsten 2018.

Markbygden Vindpark bygges ut i tre etapper, med totalt 179 vindturbiner med 650MW installert effekt når prosjektet ferdigstilles mot slutten av 2019. Det foreligger planer for totalt 1101 vindturbiner i Markbygden, som vil være den største vindparken i Europa når området er ferdig utbygget.

Utvikler er SVEVIND AB. NCC Sverige er hovedentreprenør med ansvar for bl.a infrastruktur och byggingen av vindturbinfundamentene. General Electrics leverer 179 stk GE 3.6-137 turbiner, tårnhøyden er på 131 meter.

"På tross av en snever tidsplan, har Peikkos Wind Team levert en komplett løsning bestående av både fundamentdesign og materialleveranse. Peikko med sin proffesjonelle holdning har virkelig imponert oss" sier Nils Petterson, Assisting Project Manager, NCC Sverige AB.

”Peikko er for tiden Nordens ledende tilbyder av teknologiske fundamentløsninger til landbaserte vindturbiner. Vi er stolte over å kunne styrke vår posisjon i Sverige, ved å være med i prosjektet Markbygden Vindpark. Kostnadseffektiviteten til Peikkos gravitasjonsfundamenter, er resultatet fra det å benytte materialeffektive spesialløsninger, som forenkler byggeprosess og reduserer byggetid” sier Topi Paananen, CEO Peikko Group Corperation.

 

Mer informasjon:

Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobile: +358 50 384 3001, email: [email protected]

Fredrik Ohlsson, daglig leder, Peikko Sverige AB, Mobile +46 11 28 04 68, email: [email protected]

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en effektivere designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av et integrert montasjesystem, -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen.

Peikko Group in brief: Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land i Asia-Pasific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 7 land. Peikko’s omsetning i 2016 var 173 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1500 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no