Peikko leverer rock foundations til Storheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Storheia vindpark i Sør-Trøndelag. Peikko leverer til 80 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt i perioden mars - oktober 2018. 

Dette er vår andre prosjektleveranse relatert til Fosen Vind utbyggingen bestående av seks vindparker med en samlet installert effekt på 1000 MW. Dette gjør Fosen Vind til Europas største landbaserte vindkraftanlegg.

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen av vindparken på vegne av Fosen Vind DA, et joint venture-selskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW. 

Hovedentreprenør for infrastrukturen på Storheia er Veidekke ASA, som også vil stå for byggingen av Peikko Rock Anchor Fundations. Vestas leverer 80stk V117-3.6MW turbiner, tårnhøyden er på 87 meter. Vindkraftverket vil være operativt i løpet av 2019. 

”Veidekke har tidligere brukt Peikko som leverandør av denne type utstyr, og har gode erfaringer med dette samarbeidet. Peikko har stor faglig kompetanse i sin organisasjon, noe vi som entreprenør har god nytte av under design og produksjon av turbinfundamenter. På så store prosjekter som Storheia vindpark er leveringstrygghet av stor betydning for oss, noe vi mener Peikko gir oss” sier prosjektleder Wegar Rennemo, Veidekke ASA.

”Peikko er stolt av å ha blitt valgt som leverandør også til det andre prosjektet tilhørende Fosen Vind. Dette betyr at kunden har tillit til oss. Vi er i stand til å gi en fullstendig løsning med design og levering av materialer, og dette gir viktige tidsbesparelser for prosjektet. Vårt erfarne og kompetente team har vært i stand til å oppfylle kundenes behov” uttrykker Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation. 

 

Mer informasjon:
Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation,Mobile: +358 50 384 3001, email: [email protected] 

Kjetil Johansen, daglig leder, Peikko Norge AS,Mobile +47 951 91 311, email: [email protected] 

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en effektivere designprosess og med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av et integrert montasjesystem, -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen. 

Peikko Group in brief:
Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land i Asia-Pasific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med produksjonsenheter i 9 land. Peikko’s omsetning i 2016 var 173 millioner Euro. Peikko er familieeid selskap med over 1500 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.com