PSB® gjennomlokkingsarmering — Armering til forsterkning av betongdekket i søyletrykksonen

PSB® gjennomlokkingsarmering er et ETA-godkjent system som gir den høyeste kapasiteten på markedet. PSB® elementer tilbyr enkle og pålitelige løsninger mot gjennomlokking og skjærbrudd i dekker, fundamenter, vegger og bjelker ved å øke deres kapasiteter.

PSB® gjennomlokkingsarmering kan brukes i ulike typer dekkesystemer og monteringssituasjoner. PSB® elementer består av doble ankerhoder, sveist til et ikke-bærende flattstål. Leveres som skinner med 2 eller 3 anker for å ha nødvendig armering, eller som komplette skinner med minst 10 anker. Elementer er produsert individuelt i henhold til statiske krav. Ettersom de integreres helt i betongkonstruksjoner, er det et ideelt armeringssystem der skjærarmering (PSB® eller PSB®-S) kan brukes til monolittiske, slanke konstruksjoner, eller flatdekker generelt.

Produktene

PSB®

Doble ankerhoder, montert med et flattstål som avstandsholder. Kan brukes både i overkant og underkant. Leveres som standardelementer, skinne med 2 og 3 anker, eller som komplette skinner (minst 10 anker).

Dimensjoner

PSB® skjærarmering er dimensjonert i henhold til ulike godkjenninger (ETA-13/0151, Tyskland Z-15-1-231, Polen AT-15-7688/2008 etc.). Vi anbefaler derfor Peikko Designer®, vår brukervennlige programvare for dimensjonering som kan lastes ned fra Peikkos Designverktøyside. Kontakt våre ingeniører for informasjon og dimensjonering.

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Produktene

PSB®-S

PSB®-S skjærarmering brukes stadig oftere i tak og fundamentdekker. I henhold til DIN 1045-1:2008-08 må skjærkapasitet påvises for hvert tverrsnitt i armerte betongkonstruksjoner i bygg.  

Dimensjoner

PSB skjærarmering er dimensjonert i henhold til ulike godkjenninger (ETA-13/0151, Tyskland Z-15-1-231, Polen AT-15-7688/2008 etc.). Vi anbefaler derfor Peikko Designer®, vår brukervennlige programvare for dimensjonering som kan lastes ned fra Peikkos Designverktøyside. Kontakt våre ingeniører for informasjon og dimensjonering.

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Produktene

PSB®-F

PSB®-F for bruk i elementfabrikker, muliggjør enkel og rask montering av gjennomlokkingsarmering i den foretrukne fasen av den automatiserte produksjonsprosessen uten å forstyrre den. PSB®-F består av doble ankerhoder, som gjennom plastforbindelser er forbundet med flattstål eller en avstandsholder med sporutstyrte hull. Brukes for dekkeelementer og fortrinnsvis som plassbesparende lagerløsning. Leveres som standardelementer, skinne med 2 og 3 anker.

Dimensjoner

PSB® skjærarmering er dimensjonert i henhold til ulike godkjenninger (ETA-13/0151, Tyskland Z-15-1-231, Polen AT-15-7688/2008 etc.). Vi anbefaler derfor Peikko Designer®, vår brukervennlige programvare for dimensjonering som kan lastes ned fra Peikkos Designverktøyside. Kontakt våre ingeniører for informasjon og dimensjonering.

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Last ned designverktøy

Peikko Designer®

Inkluderer mange europeiske standarder og språk, Peikko Designer® har moduler for:

  • Søyleforbindelser
  • Gjennomlokkingsarmering
  • Festeplater

Det moderne og intuitive brukergrensesnittet er grunnlagt på interaktiv 3D grafikk.

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
kjetil.johansen@peikko.com

Signe Mørk

Administrasjon

Tel. 32 20 88 84
signe.mork@peikko.com

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
roy.stenseth@peikko.com

Gunnar Moen

Wind, Sales Manager

Tel. 32 20 88 92
Mob. +47 974 19 888
gunnar.moen@peikko.com

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
oystein.lie@peikko.com

Marte Liadal Ødegaard

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
marte.liadal.odegaard@peikko.com

Daniel Klemetsen

Salgssjef / Sales Manager

DELTABEAM®

Mob. +47 9442 1814
daniel.klemetsen@peikko.com