PD forbindelsesarmering — For isolerte sandwichvegger

PD forbindelsesarmering er en binder av enkel gitterdragertype som brukes til å binde sammen det indre og ytre sjiktet i et sandwichveggelement. Vangene i stigen er av vanlig eller rustfritt stål, mens diagonalforbindelsen alltid er av rustfritt stål.

Forbindelsesarmering brukes til å binde sammen betongsjiktene i sandwichveggen. Vangene på stigen er av vanlig eller rustfritt stål, mens diagonalforbindelsen alltid er av rustfritt stål. Materialet på vangene avhenger av eksponeringsklassen og betongoverdekningen til vangene. PD forbindelsesarmering brukes til å binde sammen sandwichveggens betongsjikt i elementenes fulle høyde.

Sandwichveggen konstrueres vanligvis slik at yttersjiktets egenvekt tas opp av strekkapasiteten i diagonalforbindelser (forbindelsesarmering) og bøyler i innersjiktet.

Standard PD forbindelsesarmering kan brukes for vegger på opptil 3 m høyde og 7 m bredde og opptil 340 mm isolasjonstykkelse. Peikko har også løsninger for større veggelementer, kontakt oss.

PD forbindelsesarmering

Dimensjoner

T* = Anbefalt isolasjonstykkelse

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Tekla Stuctures

Peikko tilbyr gratis plugins for å sette inn Peikko produkter og forbindelser i Tekla modellen. Du kan lage rapporter om Peikko produkter ved å ta i bruk rapportmalen. Plugins inkluderer lenker til produktinformasjon og videoer som viser hvordan produktene er brukt.

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
kjetil.johansen@peikko.com

Signe Mørk

Administrasjon

Tel. 32 20 88 84
signe.mork@peikko.com

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
roy.stenseth@peikko.com

Gunnar Moen

Wind, Sales Manager

Tel. 32 20 88 92
Mob. +47 974 19 888
gunnar.moen@peikko.com

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
oystein.lie@peikko.com

Marte Liadal Ødegaard

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
marte.liadal.odegaard@peikko.com

Daniel Klemetsen

Salgssjef / Sales Manager

DELTABEAM®

Mob. +47 9442 1814
daniel.klemetsen@peikko.com