JENKA lange hylser

JENKA lange hylser brukes i produkter der tilstrekkelig forankringsdybde er tilgjengelig. JENKA hylser er ideelle for alle typer løfteoperasjoner. JENKA lange hylser kan brukes til alle lastretninger.

JENKA lange hylser brukes i betongelementer som bjelker og vegger, hvor tilstrekkelig forankringsdybde er tilgjengelig. Den minste betongtrykkfastheten ved belastning er 15 MPa. Diagonalt trekk mellom 12,5° og 45° og sidetrekk på opptil 90° (som følge av tilting) er bare tillatt med ekstra armering. Standard JENKA produkter leveres alltid galvanisert.

Alle JENKA lange hylser er CE-merket i henhold til (EU) Maskindirektivet (Direktiv) 2006/42/EC. JENKA løftehylser med tilpassede lengder til spesielle formål er tilgjengelig på forespørsel.

Produktene

CSA & ESA

Kryss-hullhylser er kortere og kan brukes i et bredt spekter av betongelementer. Forankring oppnås ved hjelp av ekstra armering.

Dimensjoner

* Fs = tolerert belastningskraft fra 0–45º
* Fq = tolerert belastningskraft ved 90º
(Merknad: Belastningskraft for en masse på 1 tonn krever en kraft på ca. 10 kN)

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Produktene

SRA, WAL & TF

SRA hylser med rett fot er spesielt designet for lange, tynne elementer for å sikre jevn belastning. WAL hylser med bølget fot kan brukes i elementer med kompakt geometri, som bjelker eller vegger, og andre elementer med tilstrekkelig forankringslengde. TF løftehylser med smidd trykkfot krever elementer der konsentrerte laster kan påføres.

Dimensjoner

* Fs = tolerert belastningskraft fra 0–45º
* Fq = tolerert belastningskraft ved 90º
(Merknad: Belastningskraft for en masse på 1 tonn krever en kraft på ca. 10 kN)

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Produktene

SRASW

SRASW spesielle løftehylser er designet for å løfte og transportere sandwichelementer. Bøyningen overfører forankringen nærmere elementets tyngdepunkt, slik at elementet kan løftes i mer vertikal stilling.

Detaljert Teknisk informasjon

Omfattende produktinformasjon som motstand, supplerende forsterkning, bruksbegrensninger etc. Finner du i den tekniske veiledningen.

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
kjetil.johansen@peikko.com

Signe Mørk

Administrasjon

Tel. 32 20 88 84
signe.mork@peikko.com

Roy Stenseth

Salgssjef Innstøpingsgods

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
roy.stenseth@peikko.com

Gunnar Moen

Wind, Sales Manager

Tel. 32 20 88 92
Mob. +47 974 19 888
gunnar.moen@peikko.com

Øystein Lie

Teknisk Salg, Innstøpingsgods

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
oystein.lie@peikko.com

Marte Liadal Ødegaard

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
marte.liadal.odegaard@peikko.com

Daniel Klemetsen

Salgssjef / Sales Manager

DELTABEAM®

Mob. +47 9442 1814
daniel.klemetsen@peikko.com