Peikko leverer rock foundations til ytterligere 3 vindparker i regi av Fosen Vind

Entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern AS har tildelt Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker, i henholdsvis Snillfjord og Åfjord Kommuner i Trøndelag. Peikko leverer til 100 vindturbiner, et komplett fundamentdesign og stålkomponenter som omfatter FATBAR fjellforankringsbolter, rock-adapterplate med tårnbolter, integrert fjellboringsjigg -og montasjesystem, samt spesialtilpasset armeringsteknologi. Leveranser planlagt i perioden april - november 2019. Vindparkene er planlagt til å være operative i slutten av 2020.

Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker er en del av Fosen Vind,  som bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg, bestående av seks vindparker med til sammen 1057 MW. Peikko er i fra før involvert i Fosen Vind-utbyggingen med leveranser av 177 fjellforankringsfundamenter til hendholdsvise Roan, Storheia og Hitra 2 vindparker. 

Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen av vindparkene på vegne av Fosen Vind DA, et joint venture-selskap bestående av Statkraft, TrønderEnergi AS og Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Infrastructure Partners og det sveitsiske kraftselskapet BKW Energie AG. Entreprenør Johs J. Syltern har fått oppdraget med å bygge infrastrukturen i vindparkene og omfatter blant annet interne veier, etablere hardstands for kraner og grunnarbeid til fundamenter. Til å bygge vindturbinfundamenter har de engasjert Stjern Entreprenør, som vil utføre den tekniske monteringen av stålkomponenter samt tilhørende betongarbeider, i forbindelse med byggingen av Peikko Rock Anchor Foundation. Vestas leverer 100 turbiner fordelt på henholdsvis V117-4.2 MV og V136-4.2 MW, tårnhøyden er på 87 meter. 

"Peikkos leveranser til Roan Vindpark har vært i forhold til våre forventninger, og de har vist en konkurransedyktig løsning også til disse nye vindparkene. I alt har vi hånd om ca. to tredjedeler av infrastrukturarbeidene i Fosen Vind-utbyggingen". sier Svein Ole Daltveit, kalkulasjonsansvarlig Johs J. Syltern AS. 

“Fosen Vind er et bemerkelsesverdig prosjekt, og vi er stolte av å kunne være en del av dette med vår fundamentløsning. Peikko tilbyr en komplet løsning inklusive design- og levering av stålkomponenter til fundamentene, som gir viktige besparelser for prosjektet og dermed påskynder byggeprosessen. Dette har blant annet sikret oss disse prosjektene, og gjort oss til Nordens ledende leverandør“ uttrykker Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.

 

Mer informasjon:

Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobile: +358 50 384 3001, email: [email protected]

Kjetil Johansen, daglig leder, Peikko Norge AS, Mobile +47 951 91 311, email: [email protected]

  

Peikko’s onshore wind turbine foundation systems baseres på mere enn 50års erfaring med produksjon av forankringsløsninger til betongkonstruksjoner. Ny teknologi for optimalisering av design og forankringsteknikk er utviklet for en –mer effektiv designprosess med fokus på kvalitet. Turbinfundamenter bygges rasjonelt ved bruk av integrert montasjesystem -og optimaliserte forankringsprodukter bidrar til å trygge vindparkinvesteringen. 

Peikko Group in brief: Peikko Group Corporation er en ledende global leverandør av innfestingsløsninger for betongkonstruksjoner og komposittbæresystemer. Peikkos innovative løsninger gir en raskere, enklere og mere pålitelig byggeprosess for våre kunder. Peikko er i dag til stede over hele verden og betjener kunder via et nettverk av datterselskaper i mer enn 30 land, Asia-Pacific, Europa, Midtøsten og Nord-Amerika, med sertifiserte produksjonsenheter i åtte land. Peikko genererte en omsetning på 225 millioner Euro i 2018. Peikko er familieeid selskap med over 1800 ansatte. Peikko ble grunnlagt i 1965 og har sitt hovedkontor i Lahti, Finland. For ytterligere informasjon: www.peikko.no