Landbaserte vindturbinfundamenter

Har ditt vindparkområde berggrunn nær overflaten? Peikkos fjellforankringsfundament er en sikker, pålitelig, kostnadseffektiv og lettbygget fundamentløsning for enhver type vindturbin.

Kontakt oss

Kjetil Johansen

Daglig leder

Siv.ing.

Tel. 32 20 88 90
Mob. +47 951 91 311
kjetil.johansen@peikko.com

Signe Mørk

Administrasjon

Tel. 32 20 88 84
signe.mork@peikko.com

Roy Stenseth

Salgssjef / Sales Manager

Tel. 32 20 88 85
Mob. +47 982 13 672
roy.stenseth@peikko.com

Gunnar Moen

Wind, Sales Manager

Tel. 32 20 88 92
Mob. +47 974 19 888
gunnar.moen@peikko.com

Oddvar Ingebrigtsen

Salgsingeniør

Tel. 32 20 88 94
Mob. +47 982 13 671
oddvar.ingebrigtsen@peikko.com

Stein-Arne Nordholm

Salgsingeniør

Tel. 32 20 88 96
Mob. +47 416 94 063
stein-arne.nordholm@peikko.com

Øystein Lie

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 82
Mob. +47 416 63 171
oystein.lie@peikko.com

Marte Liadal Ødegaard

Teknisk salg

Tel. +47 32 20 88 97
marte.liadal.odegaard@peikko.com

Daniel Klemetsen

Salgsingeniør

MSc/Systemingeniør

Mob. +47 9442 1814
daniel.klemetsen@peikko.com