Del

Prefabrikkerte betongforbindelser

Peikkos svært populære og testede betongforbindelser gir din prefabrikkeringsvirksomhet økt konkurransekraft og effektivitet. I tillegg til å lage alle de prefabrikkerte elementforbindelsene du måtte ha behov for, kan du også bruke Peikkos moderne designverktøy til å dimensjonere forbindelser.

Bruksområder
Produkter
Video

Søyler

Forankre søyler til fundamenter og skjøt søyle på søyle med søylesko og forankringsbolter. Bruk PCs konsoller og PC bjelkesko til å skape hengslede forbindelser mellom søyler og bjelker. Hengslede forbindelser på betongkonsoller kan sikres trygt med forankringsbolter.

Når det er behov for momentstive forbindelser mellom søyler og bjelker, er RBC bjelkesko det perfekte valget. Ulike stålprofiler kan forankres til betongsøyler ved å sveise dem på festeplater og annet innstøpingsgods. Kantbeskyttelser brukes til å beskytte søylekanter mot slitasje, spesielt i industrielle miljøer.

Mange prosjekter krever sammenføying av prefabrikkerte og plasstøpte vegger. Da er PVL wirebokser og TS armeringstilslutning den perfekte løsningen. Konstruksjonsarmering på plassen kan siden forankres til prefabrikkerte søyler med MODIX armeringskoplingssystem.

Bjelker

Har du behov for en hengslet forbindelse mellom søyler og bjelker? Bruk PCs konsoller og PC bjelkesko, og sikre deretter forbindelsen med forankringsbolter. Bjelker med påstøp kan raskt monteres ved hjelp av PBH konsoller , og momentstive forbindelser mellom søyler og bjelker kan effektivt opprettes ved hjelp av RBC bjelkesko.

Sammenføy plasstøpte dekker og prefabrikkerte bjelker med TS armeringstilslutning, og forbind konstruksjonsarmering på plassen til prefabrikkerte bjelker med MODIX armeringskopling.

Stålprofiler kan trygt forankres til bjelker ved å sveise dem på festeplater og annet innstøpingsgods. Kantbeskyttelser brukes til å beskytte bjelkekanter.

 

Dekker

Skap åpninger i hulldekker på en enkel måte med PETRA utvekslingsbjelker, og monter DT elementer med påstøp ved hjelp av PBH konsoller. Med festeplater og annet innstøpingsgods kan du forankre stålprofiler i dekker. Innstøpingsgods kan også brukes til å forbinde ulike typer dekker.

Slanke dekkekonstruksjoner med prefabrikkerte dekker kan utføres ved hjelp av Deltabjelken - samvirkebjelken. MODIX armeringskoplingssystem kan siden forbinde konstruksjonsarmering på plassen til prefabrikkerte dekker.

PSB skjærarmering er løsningen på utfordringen med gjennomlokking i plattendekker og massive plater.

Dekkekanter kan beskyttes med kantbeskyttelser.

 

Vegger

Når prefabrikkerte vegger bygges, tilbyr Peikko PVL wirebokser for enkel og solid forbindelse av vertikale fuger mellom vegger. I isolerte vegger kan innersjiktet og fasadesjiktet forbindes med PD forbindelsesarmering. Horisontale tverrveggforbindelser kan opprettes ved hjelp av veggsko og forankringsbolter.

I likhet med søyler, bjelker og dekker kan også konstruksjonsarmeringer for vegger på plassen forbindes med MODIX armeringskopling, stålprofiler ved å sveise dem på festeplater og innstøpingsgods, og veggkanter kan beskyttes ved hjelp av kantbeskyttelser.

 

Balkonger

Peikko har en rekke praktiske og trygge forbindelser for sikker balkongkonstruksjon. Du kan forbinde understøttede balkonger til bygninger med PS balkonghengsler. Utkragede balkonger understøttes med NIRO isolerte utkragede balkongankre. Rekkverk og balkongbrystninger kan forankres til balkonger med P4X forbindelsessystemet.

Bruk MODIX armeringskoplingssystem til å forbinde konstruksjonsarmering på plassen til prefabrikkerte balkonger. Sveis stålprofiler på festeplater og annet innstøpingsgods for å forbinde dem pålitelig til balkongdekker.

 

Sikkert og effektivt arbeid med løftesystemer

Peikkos løftesystemer gir trygg og enkel løfting og transport av prefabrikkerte elementer uansett størrelse og form.

Kontakt Peikko

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Spør Peikko
Salg
Teknisk avdeling
Please enter a message
Peikko kontorer