Deltabjelken - samvirkebjelken

Deltabjelken er en samvirkebjelke for slanke dekkekonstruksjoner for bruk i mellomdekker og undertak. Den kan kombineres med alle typer dekker, men brukes optimalt med hulldekker og plattendekker. Deltabjelken har siden 1990 vært brukt i betong- og stålkonstruksjoner i mer enn 10 000 bygninger over hele verden.

Deltabjelken - samvirkebjelken
Produktinformasjon
MER INFORMASJON
Video

Deltabjelken gir mulighet for store åpne områder.. Det er en svært praktisk bjelkeløsning for fleretasjes bygninger som kontorbygg, sykehus, skoler, hoteller, parkeringshus, kjøpesentre og boligbygg.

Deltabjelker støpes med betong samtidig med fugene til hulldekkene eller med påstøp av plattendekker. Deltabjelkens samvirke mellom stål og betong åpner for lange spennvidder som gir åpne flater med fleksible egenskaper.

 

Fordelene ved deltabjelken

Bruk av Deltabjelke fremhever fordelene ved industriell bygningskonstruksjon. Den er rask og enkel å montere og har standardiserte forbindelser. Krevende fasadeformer, buer og utkraginger kan skapes med Deltabjelker ved hjelp av innebygd forskaling og prefabrikkerte elementer. Den grunne konstruksjonen til Deltabjelken reduserer bygningens dekke-til-dekke-høyde og gjør det enkelt å foreta tekniske installasjoner. Den har innebygd brannmotstand opptil R180, og flere fullskala branntester har vist at det ikke er behov for ytterligere brannbeskyttelse på stedet. Lokal teknisk støtte kan yte hjelp ved behov.

 

Deltabjelke i konstruksjonen

Deltabjelken kan brukes sammen med betongsøyler og -vegger. Deltabjelken forbindes med søylene ved hjelp av PCs konsoller eller forankringsbolter hvis bjelken monteres øverst på søylen. Når Deltabjelker brukes med samvirke- eller stålrammeløsninger, blir forbindelsene mellom bjelken og søylen enten boltet eller sveist.

 

Deltabjelke med hulldekker

Konstruksjon med Deltabjelke og hulldekker gir jevne og pene undertak. Bruk hullene i både dekket og bjelken til fremføring av rør og ledninger.

Deltabjelke gir mulighet for rammesystemareal på opptil 12 m x 12 m eller 8 m x 16 m. Den leveres i standard høyder på 200–500 mm og i lengder etter aktuell spennvidde. Denne veldokumenterte samvirkebjelken kan brukes for både rette og buede yttervegger.

 

Deltabjelke med plattendekker

Bruk av Deltabjelke med plattendekker gir lettere fundamenter og fleksibilitet med hensyn til rominndeling. Deltabjelken leveres i standard høyder på 200–500 mm og i lengder etter aktuell spennvidde. Denne veldokumenterte samvirkebjelken kan brukes for både rette og buede yttervegger.

 

Prosessen fra bestilling til levering

Deltabjelken leveres alltid med full designservice – beregninger av Deltabjelken, produksjonstegninger og forslag til forbindelsesdetaljer - som kunden skal godkjenne – som kunden skal godkjenne.

 

Kontakt Peikko

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Spør Peikko
Salg
Teknisk avdeling
Please enter a message
Peikko kontorer