Peikko Norway

Kvalitet, miljø og sikkerhet

Share |

Produksjon for et internasjonalt marked

Peikko har strategi på produksjon i egen regi. Ved egenproduksjon har vi kontroll og kan tilby kvalitet, fleksibilitet og raske leveranser.

For Peikko er det viktig å lagre de rette produktene nær kunden. Optimalisert produksjon og logistikk sikrer kostnadseffektivitet.

Peikko har produksjonsenheter i Finland, Tyskland, Litauen, Slovakia, Kina  og i De forente Arabiske Emirater (UAE). I tillegg er det produksjonsaktiviteter i Russland, Saudi-Arabia, UK og USA. 


Sertifiseringer

Peikko er sertifisert ihht. følgende styringssystem-standarder for kvalitet, miljø og sikkerhet: ISO 9001:2008ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2007

De viktigste produksjonsenhetene er også sertifisert ihht. ISO 3834-2 og EN 1090.

NB: Alle produktrelaterte papirer som typegodkjenning og Ytelseserklæring finnes under hvert spesifikt produkt på web-siden.


Strategidokumenter

Peikko’s virksomhet er basert på pålitelig levering, samarbeid og service der kunden er. Peikko-gruppen har egne selskaper i 39 land (2014).

Vårt overordnede mål er hele tiden å levere høy kvalitet og arbeide på en miljømessig ansvarlig måte.

Peikko Group’s prinsippdokument om kvalitet og miljø

Peikko Group arbeider kontinuerlig for bedring av helse, miljø og sikkerhet for ansatte i vår organisasjon og brukere av våre produkter.

Peikko Group’s prinsippdokument om HMS

Peikko kontorer